Хамтын оффис

Стартап болон Энтрепренерүүдийг ажиллах таатай орчин нөхцөлөөр хангах, Стартапын хүрээлэл болон харилцаа холбоог бий болгох, бэхжүүлэх зорилготойгоор хамтын оффисууд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хамтын оффис нь зөвхөн оффисын орон зай гэхээс илүүтэйгээр найрсаг хамт олон, шинэ хүрээлэл, биенэс хамтрагчдийн нэгдсэн төв гэж тодорхойлдог.

Moffice Coworking partnered with START

MSpace powered by Mlab

MSpace powered by Mlab

MCampus powerd by NUCB